KATARZYNA ŚMIAŁKOWSKA

IMG_9145-Kasia-Śmiałkowska-new.jpg

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie (dyrygentura chóralna), Podyplomowe Studia dla Dyrygentów Chóralnych oraz Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej na UPJPII w Krakowie. Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Fundacji Noel Minet Federacji Europa Cantat. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Hansa Joachima Lustiga, Gary Gardena, Gudrun Schroefel, Friedera Berniusa, Andrasa Farkasa.

Brała udział w III Międzynarodowym Konkursie dla Dyrygentów Chóralnych Mariele Ventre w Bolonii oraz w konkursie The Eric Ericson Award w Sztokholmie. W latach 2008-2018 była asystentem dyrygenta chóru Psalmodia UPJPII w Krakowie i dyrygentem chóru żeńskiego tej uczelni. Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Elim Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współtworzy żeński zespół wokalny Flores Rosarum, wykonujący chorał gregoriański oraz pieśni św. Hildegardy z Bingen. Jako dyrygent współpracowała z Operą Krakowską. Jako chórzystka koncertowała z Krakowskim Chórem Kameralnym, z chórem Filharmonii Krakowskiej i Opery Krakowskiej. W 2012 uzyskała stopień doktora w dyscyplinie artystycznej dyrygentura nadany przez Akademię Muzyczną w Krakowie.