Anita Pyrek - Nąckiewicz

zdj-632x906.jpg

Ukończyła z wyróżnieniem Dyrygenturę Chóralną i Muzykę Kościelną na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest doktorantką Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół krakowskich średniowiecznych rękopisów muzyczno-liturgicznych. Jako dyrygentka współpracuje na stałe (od 2010 roku) z Chórem Akademickim UJ Camerata Jagellonica. W latach 2014 – 2019 była dyrygentem i kierownikiem sekcji chóru w Zespole Pieśni i Tańca UJ Słowianki.

Zespół Flores Rosarum współtworzy od jego początków w 2007 roku. Prowadzi również działalność pedagogiczną, ucząc kształcenia słuchu w krakowskiej Szkole Kantorów przy Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym (od 2014 roku).