Susi Ferfoglia

IMG_9118-Susi-Ferfoglia-new.jpg

Organistka, gregorianistka, wykładowca w Instytucie Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (organy) oraz Akademii Ignatianum (pedagogika). Uzyskała doktorat z filozofii kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację na AM w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym. W roku 2019 ukończyła specjalizację z semiologii i paleografii gregoriańskiej w Conservatorio di Musica della Svizzera Italiana w Lugano (Szwajcaria). Susi Ferfoglia jest założycielem i kierownikiem Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej na UPJPII (od roku 2016); założycielem żeńskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum, który od r. 2007 zajmuje się propagowaniem dzieł św. Hildegardy z Bingen oraz polskiej tradycji monodycznej. Oprócz działalności koncertowej Susi Ferfoglia angażuje się w inicjatywy propagujące wykonawstwo śpiewu gregoriańskiego w optyce semiologicznej także w ramach liturgii. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została odznaczona ZŁOTYM KRZYŻEM za zasługi w rozwijaniu i popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej oraz za osiągnięcia w działalności artystycznej i naukowej. Jest dyrektorem kierunku Muzyka kościelna na UPJPII, członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, członkiem AISCGre (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska) oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.