NOC CRACOVIA SACRA W STANIĄTKACH

6/6/2022

14.08.2021, godz. 19.00., Opactwo ss. Benedyktynek w Staniątkach

Flores Rosarum: śpiewy ze zbiorów ss. Benedyktynek

Basi Stępniak-Wilk: teksty z Kancjonału Joanny Rosznowskiej (1705 r.)

Andrzej Zawisza: klawesyn

Mateusz Kowalski: viola da gamba