KROSNO – LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH

6/6/2022

20.08.2021, godz. 17.30, Kościół oo. Kapucynów

Flores Rosarum – antyfony maryjne

Marek Pawełek – improwizacje organowe