KONCERT W RAMACH PRZEMYSKIEGO FESTIWALU SALEZJAŃSKIE LATO: MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

6/6/2022

02.08.2020, Opactwo pp. Benedyktynek, godz. 19.30

Flores Rosarum – śpiewy ss. Benedyktynek

Andrzej Zawisza – klawesyn