NASZA NOWA PŁYTA ZE ŚPIEWAMI ŚW. HILDEGARDY Z BINGEN JUŻ W SPRZEDAŻY!

6/6/2022

zdjn.jpg

AD CAELESTEM JERUSALEM PERDUCANDO…

W tym roku mija 840 rocznica śmierci św. Hildegardy z Bingen, niezwykłej kobiety, która będąc głęboko zakorzeniona w swoim czasie, wyprzedzała swoja epokę poprzez bogatą duchową i intelektualną spuściznę. Przemawia w niej mistyczka, benedyktynka, kobieta pełna wiary i zaufania, ale i otwarta na nowe natchnienia, które pozwoliły jej stać się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w historii. Krakowski żeński zespół wokalny Flores Rosarum, od lat zajmujący się monodią liturgiczną, szczególnie umiłował śpiewy św. Hildegardy. Znalazło to swój wyraz także w jego nazwie, która nawiązuje do jednego z responsoriów dedykowanego męczennikom. Interpretacja i propagowanie muzyki tej niezwykłej Świętej znad Renu stały się misją zespołu, dzięki której jest on rozpoznawalny w całej Polsce. W skład zespołu wchodzą: Adrianna Bujak-Cyran, s. Susi Ferfoglia (kier. art.), Maria Klich, Anita Pyrek-Nąckiewicz, Katarzyna Śmiałkowska, Katarzyna Wiwer. Wprowadzeniem do płyty i swoistym mottem całości jest fragment tekstu św. Hildegardy z Liber divinorum operum, czytany przez Dorotę Segdę Czternaście śpiewów przeplatają improwizacje instrumentalne (lira korbowa – Maria Klich, portatyw/wirginał – Filip Presseisen, wirginał – Susi Ferfoglia), które łączą poszczególne wątki przedstawionej narracji w jedną zwartą całość.Warto podkreślić, że śpiewaczki żeńskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum zdecydowały się wykonywać utwory z kart rękopisów, co pozwoliło lepiej „wejść” w interpretację, poczynając od zgłębiania notacji. Płyta wydana została przez przez Fundację InCanto, przy współfinansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Płyta jest objęta patronatem medialnym portalu Liturgia.pl oraz Polskiego Centrum św. Hildegardy. Koncert promocyjny odbędzie się 16 września 2019 w dzień wspomnienia św. Hildegardy z Bingen. Płyta w sprzedaży już od 1 lipca 2019.